Organizacia Guildy

Zbytečnej – „Vede“ guildu. Na raidu i mimo ní, stará se o organizaci, nastavuje práva a povinosti, přiděluje výsady.

Officer team – Hlavní tahouni. Každý má svou užitečnou roli. Může být členem Loot Councilu.

Mezi členy Officíru patří:

Uriziel – vrchní loot whore. Stará se o BiS listy, itemizace a tvůj seznam přání.

Bethrezzen – náborář. Stará se o nábor.

Yum – Má na starosti PVP sekci.

Yeticek – Web, Diplomat. Má tendenci dávat zpětné vazby

Členové guildy – nejspíš i Ty. Utváří guildu.

Raider – Pravidelně chodí raidy, pokud nemůže, omlouvá se do absence.

Member – Nemusí, ale může chodit na raidy. Může být povýšen na Raidera po třech účastích na raidech.

Alt – Alti at už na expení nebo na profese Memberů a výš. Pokud není řečeno jinak, nejde do raidu.

Trial – Hráč na zkoušku. Zkouší jestli se mu u nás líbí a jestli zapadá. Bere se na raidy, může dostat i loot, avšak prioritou je pod Memberem.